Arkna mõisa Peahoone ehitati 1887 aastal, omanikuks oli siis Julius von Schubert. Hoone arhitektiks oli piirkonnas tegutsenud kuulus arhitekt F.Modi.

Stiililiselt on Peahoone neorenessanslike detailidega ehitud historitsistlik 2-korruseline kivist hoone. Esifassaadi kujundavad 4-nurksete tulpadega liigendatud, keskosas astmikfrontooniga eeskoda ning kaks ebasümmeetriliselt paiknevat risaliiti, tagaküljel on eenduv tiibehitus. Algselt oli hoone teisel korrusel kitsad piluaknad, mis on 1920-ndatel ümber ehitatud, lõunatiival paikneb klaasveranda.

Esimese korruse esindusruumide planeering on anfilaadne, säilinud on üsna palju algset sisustust, sh kahhelplaatidega kaetud põrandad, nikerdatud uksepiirdeid, reljeefsetest glasuurkahlitest suur kamin, rosetid, sisseehitatud söögitoa kapid ja muudki.

1922. a. kolis hoonetesse Virumaa põllutöökool ja 1936. a. loomakasvatuskool, mis oli seal kuni 1993 aastani. Peale 20 aastat tühjana seismist oleme hakanud hoonet otsast korrastama. Hoonel on nüüd korralik katus ja akende restaureerimisega oleme lõpusirgel, aga tööd on veel palju.